MENU

Biuro strefowe – efektywne środowisko pracy.

Ewolucja przestrzeni biurowych zmierza do większego wsparcia procesów zachodzących w organizacjach oraz budowania wizerunku atrakcyjnego pracodawcy na coraz bardziej konkurencyjnym rynku. Jak stworzyć efektywne środowisko pracy, w którym każdy będzie chętnie pracował?

Coraz więcej firm przekonuje się, jak duże znaczenie ma odpowiednio zaprojektowane środowisko pracy dla efektywnego wykonywania działań. Charakter i styl pracy ulega przeobrażeniu, ponieważ coraz większy nacisk kładziony jest na pracę zespołową i wspomaganie kreatywności. Obie te cechy wymagają nowoczesnych rozwiązań, których wsparcie zapewnia nowa forma aranżacji przestrzeni biurowej – biuro strefowe.

eleganckie meble do biura

Dlaczego nowy model biura jest lepszy od tradycyjnych rozwiązań?

Istnieje kilka typów biur, z których najczęściej spotykanymi są: biuro komórkowe oraz open space. Biuro komórkowe to osobne wieloosobowe pokoje i gabinety, najczęściej usytuowane wzdłuż korytarzy. Biura komórkowe ułatwiają pracę w skupieniu oraz zapewniają prywatność i poufność rozmów, jednak mają również swoje wady – powodują izolację zespołów, utrudniają komunikacje między działami i swobodną wymianę wiedzy; trudniej również nadzorować pracę zespołów.

Kolejnym typowym modelem biura jest open space, czyli biuro na otwartym planie z ustawionymi szeregowo stanowiskami pracy. Taki typ biura pozwala przede wszystkim na znaczne zredukowanie kosztów, ograniczając wydatki związane z wydzielaniem osobnych pomieszczeń, mieszcząc wielu pracowników w jednej przestrzeni oraz stosując rozwiązania meblowe typu workbench, na wspólnej konstrukcji, z mniejszą ilością nóg itp. W odróżnieniu od biur komórkowych, tego typu rozwiązanie sprzyja natomiast integracji oraz szybkiemu przepływowi informacji, jednak z badań wynika, że aż 54%* osób pracujących w open space’ach skarży się na szum rozmów współpracowników oraz nadmierny hałas dobiegający z urządzeń. Biuro typu open space nie zapewnia komfortowych warunków do pracy w ciszy i koncentracji, nie wspiera również zachowaniu prywatności i nie zapewnia optymalnych warunków do rozmów telefonicznych.

Boksy akustyczne

Chcąc odpowiedzieć na wszystkie potrzeby współczesnych przestrzeni pracy, modele biur ulegają zmianom.

Najskuteczniejszym rozwiązaniem jest obecnie koncepcja biura strefowego, czyli struktura mieszana, gdzie różne typy biur łączą się ze sobą oraz zapewniają dodatkowe strefy dla wykonywania poszczególnych aktywności. Zgodnie z tą koncepcją, biuro otwartego planu łączy się z wieloma zamkniętymi przestrzeniami i wydzielonymi strefami, które użytkowane są zgodnie z aktualnymi potrzebami użytkowników. W nowej koncepcji to pracownik wybiera, gdzie i w jaki sposób w danym momencie najwygodniej mu pracować. W biurze strefowym biurka umieszczane są na otwartym planie; stanowiska pracy często przedzielane są panelami akustycznymi, odpowiadającymi za odpowiedni komfort pracy. Siedziska akustyczne odgrodzone ścianką akustyczną tworzą wydzieloną strefę szybkich spotkań, zapewniając komfortowe warunki dla komunikacji. W zależności od potrzeb instalowane są również budki telefoniczne i większe boksy akustyczne, stanowiące zamkniętą przestrzeń do pracy w skupieniu bądź poufnych rozmów, takich jak np. rozmowy rekrutacyjne. W modelu biura strefowego istotnie wzrasta znaczenie miejsc nieformalnych spotkań i strefy chillout, zakładając, że to właśnie tam mogą powstawać najlepsze pomysły. Przestrzeń do regeneracji, jak np. strefa lounge czy kuchnia to przecież idealne miejsca do integracji pracowników, gdzie swobodne rozmowy mogą przerodzić się w innowacyjne idee. W biurze strefowym dużą wagę przywiązuje się również do akustyki, stąd częste zastosowanie produktów o podwyższonych parametrach pochłaniania dźwięku, takich jak sufity akustyczne, ścianki, panele czy siedziska akustyczne zapewniające wysoki komfort akustyczny miejsca pracy.

Z badań wynika, że taka forma organizacji przestrzeni pracy najpełniej wspiera realizację celów firmy i najlepiej wspiera pracowników w ich działaniach. Biuro strefowe pozwala pogodzić różne funkcje i indywidualne preferencje użytkowników biura, zachęca do współpracy oraz sprawia, że pracodawca postrzegany jest jako bardziej atrakcyjny.

Odwiedź nasz showroom, aby szerzej poznać nową strategią projektową.

Showroom zaprojektowaliśmy jako wzorcowe biuro strefowe z myślą o różnych stylach pracy. Stworzyliśmy przestrzeń dla inspiracji, edukacji i konsultacji. Zapraszamy do skorzystania z doradztwa naszych ekspertów.

Wzorcowe biuro strefowe

Szukasz odpowiednich rozwiązań?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Potrzebujesz szczegółowej oferty? Chciałbyś dowiedzieć się więcej o naszych produktach i usługach? Napisz do nas.

skontaktuj się z nami