MENU

Polityka prywatności

Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony internetowej oraz zainteresowanie naszą firmą i produktami.

Firma Sigma sp. z o.o. szanuje Twoją prywatność.

Administratorem Twoich danych jest Sigma Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Niemodlińska 87, 45-864 Opole, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000026659 w Sądzie Rejonowym w Opolu VIII Wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem NIP: 7540026449, REGON: 530939149. W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych wyznaczony został punkt kontaktowy w postaci adresu e-mail: sigma@sigma.pl Kontakt we wskazanych sprawach możliwy jest także w postaci tradycyjnej korespondencji na adres administratora z dopiskiem: „Ochrona Danych Osobowych” oraz osobiście pod adresem: ul.Niemodlińska 87, 45-864 Opole.

Podane przez Ciebie dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
– wykonania umowy kupna-sprzedaży bądź usługi – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, aż do czasu zakończenia umowy,
– marketingu bezpośredniego – do czasu zakończenia umowy lub złożenia sprzeciwu,
– finansowo-księgowych – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa podatkowego,
– obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń – do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego,
– prowadzenia procesów reklamacyjnych.

Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (np. jeśli dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody lub w celach marketingowych czy udostępniania Twoich danych); posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu cofnięcia zgody możesz skontaktować się z punktem obsługi klienta w naszej siedzibie bądź biurze ul.Niemodlińska 87, 45-864 Opole lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: sigma@sigma.pl. Masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożliwością pełnego wykonania zobowiązań, przyjętych przez Sigma sp. Z o.o.  w ramach zawieranych z Tobą umów.